Imieniny obchodzą: Augusta, Antoni,Alfons
Piątek, 31 Października 2014

ADRES URZĘDU MIEJSKIEGO

ul. Plac Jana Pawła II 1
36-030 Błażowa
Centrala: (0-17) 22 97 119
Fax: (0-17) 22 97 077
E-mail: blazowa@blazowa.itl.pl

o gminie

samorząd

Ochrona środowiska

Oświata i kultura

Turystyka i rekreacja

Intertele

Aktulaności

 • OGŁOSZENIE

  Urząd Miejski w Błażowej przypomina mieszkańcom, którzy zalegają z opłatami za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, że termin płatności IV raty za rok 2014 upływa z dniem 31 października 2014 r.

  Równocześnie informujemy, że już wkrótce zostaną wysłane upomnienia oraz zostaną wszczęte czynności egzekucyjne w stosunku do mieszkańców, którzy zalegają z opłatami za śmieci.

  Podstawa prawna:

  Art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1399). „Właściciele nieruchomości (współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu) na których zamieszkują mieszkańcy są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ”.

 • Szkolenie agroturystyka

  Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” w ramach działań Wieloaspektowego Programu Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” organizuje szkolenia dla mieszkańców z zakresu działalności agroturystycznej.

  Szczegółowe informacje tutaj
 • Komunikat

  K O M U N I K A T
  Miejskiej Komisji Wyborczej w Błażowej
  z dnia 22.10.2014r.

  o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Błażowej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

  Na podstawie art.410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 kodeks wyborczy /Dz.U. nr.21 poz.112 ze zm./ podaje się do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Błażowej zarządzonych na dzień 16.11.2014r. tj.:

  W wyniku przeprowadzonego publicznie losowania w dniu 22.10.b.r:

  1/ listom kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym , przyznano następujące numery:
  Numer 19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA BŁAŻOWA
  Numer 20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEF WYSKIEL
  Numer 21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA 2014
  Numer 22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO- GOSPODARCZE „ RAZEM”

  2/listom kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym, przyznano następujące numery :
  Numer 23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA SPRAWA
  Numer 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BŁAŻOWA DLA WSZYSTKICH

  Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Błażowej
  Anna Katarzyna Heller
 • Informacja o publicznym losowaniu numerów list kandydatów

  Miejska Komisja Wyborcza w Błażowej Błażowa
  dnia 20.10.2014r.

  I N F O R M A C J A

  Miejska Komisja Wyborcza w Błażowej i n f o r m u j e , że publiczne losowanie numerów list kandydatów na radnych do rady Miejskiej w Błażowej w wyborach zarządzonych na dzień 16.11.2014r. odbędzie się w dniu 22.10.2014r. (środa) od godz.16:00 w Sali nr. 4 (sala narad) w budynku Urzędu Miejskiego w Błażowej.

  Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Błażowej
  Anna Katarzyna Heller
 • Informacja dla kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

  Miejska Komisja Wyborcza w Błażowej Błażowa
  dnia 17.10.2014r.

  I N F O R M A C J A

  Miejska Komisja Wyborcza w Błażowej i n f o r m u j e , że publiczne losowanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych od nr. 1 do nr. 9 z terenu gminy Błażowa odbędzie się w dniu 20.10.2014r. (poniedziałek) od godz.14:00 w Sali nr. 4 (sala narad) w budynku Urzędu Miejskiego w Błażowej .

  Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Błażowej
  Anna Katarzyna Heller
Wszelkie prawa zastrzeżone · Gmina Błażowa · 2008