Imieniny obchodzą: Wojciecha, Olga, Kinga
Czwartek, 24 Lipca 2014

ADRES URZĘDU MIEJSKIEGO

ul. Plac Jana Pawła II 1
36-030 Błażowa
Centrala: (0-17) 22 97 119
Fax: (0-17) 22 97 077
E-mail: blazowa@blazowa.itl.pl

o gminie

samorząd

Ochrona środowiska

Oświata i kultura

Turystyka i rekreacja

Intertele

Aktulaności

 • Ogłoszenie społeczne

  O G Ł O S Z E N I E  S P O Ł E C Z N E

  Burmistrz Błażowej informuje , że w dniu 5 lipca 2014r. / pierwsza sobota lipca /
  wystąpią utrudnienia w komunikacji po drogach powiatowych w związku
  z przejazdem około godziny 12:00 do 13:00 kolumny MIĘDZYNARODOWEGO
  WYŚCIGU KOLARSKIEGO „Solidarności i Olimpijczyków” po trasie : Kąkolówka
  serpentyny - Błażowa Górna - Błażowa ulica Partyzantów - Piątkowa Łęg - Futoma .
  W tym czasie na drogach będzie całkowicie wstrzymany ruch drogowy .
  Serdecznie zapraszam mieszkańców wszystkich miejscowości gminy Błażowa
  do oglądania wyścigu i kibicowania kolarzom.

 • Ogłoszenie

  „Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu" informuje o możliwości
  składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania„Wdrażanie
  lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie:

  - „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
  - „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”.

  Termin składania wniosków: Od 30 czerwca 2014r. do 17 lipca 2014r.

 • Informacja Burmistra

  Burmistrz Błażowej informuje:

  W związku z Uchwałą nr.85/2014 RADY MINISTRÓW z dnia 27.05.2014r. w sprawie
  ustanowienia rządowego „programu dla rodzin wielodzietnych” i n f o r m u j ę ,że
  zadania gminy Błażowa związane z realizacją programu /w tym wydawanie KARTY
  DUŻEJ RODZINY
  / dla naszych mieszkańców prowadzić będzie
  Miejsko-Gminny
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej ul. 3 Maja 15
 • Spotkanie Informacyjne

  Spotkanie Informacyjne: Program „Działaj Lokalnie” w Gminie Błażowa

  Fundacja Generator Inspiracji we współpracy z Gminą Błażowa zaprasza na
  spotkanie informacje w ramach Programu „Działaj Lokalnie”. Spotkanie odbędzie
  się 23 maja 2014r., w godzinach 17:00-19:00.

  Zapraszamy! 23 maja 2013r w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Błażowej
  odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące uzyskania grantu w ramach
  Programu „Działaj Lokalnie”. Wspierane będą projekty, które inicjują współpracę
  mieszkańców na rzecz dobra wspólnego


 • Zarzdzenie

  Zarządzenie Burmistrza Błażowej
  nr 346/2014 z dnia 5 maja 2014r.
  w sprawie powołania obwodowych
  komisji wyborczych.

Wszelkie prawa zastrzeżone · Gmina Błażowa · 2008