Imieniny obchodzą: Ernesta, Żegota, Emilian
Piątek, 31 Lipca 2015

ADRES URZĘDU MIEJSKIEGO

ul. Plac Jana Pawła II 1
36-030 Błażowa
Centrala: (0-17) 22 97 119
Fax: (0-17) 22 97 077
E-mail: blazowa@blazowa.itl.pl

o gminie

samorząd

Ochrona środowiska

Oświata i kultura

Turystyka i rekreacja

Intertele

Aktulaności

 • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego + OPONY w formie objazdowej
  Urząd Miejski w Błażowej informuje właścicieli budynków mieszkalnych, którzy złożyli stosowne deklaracje „śmieciowe”,
  że na terenie Gminy Błażowa w roku 2015 zostanie przeprowadzona w „formie objazdowej” zbiórka odpadów wielkogabarytowych
  takich jak: meble, dywany, plastikowe krzesła, stoliki, itp.
  oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego takiego jak: lodówki, pralki, telewizory, komputery, monitory, czajniki, radioodbiorniki, itp. + opony.
  Zużyty sprzęt należy wystawiać w miejscach, w których wystawiane i odbierane są odpady komunalne.
 • Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Błażowej uprzejmie zaprasza do udziału w sesji Rady Miejskiej w Błażowej, która odbędzie się w dniu 28 lipca 2015r. o godz. 9°° w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej.

  Szczegóły tutaj

 • OSTRZEŻENIE

  Uwaga na groźną roślinę - barszcz Sosnowskiego!


  Szczegóły tutaj

 • Zmiana prawa budowlanego

  Główna zasada ustawy prawa budowlanego wyrażona w art. 28 brzmi: „roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę” i ona nie ulega zmianie. Art. 29 zawiera zaś zamknięty katalog przypadków stanowiących wyjątek od tej zasady. Wymienione w tym przepisie budowy i roboty budowlane zwolnione są z pełnej reglamentacji prawnej w postaci pozwolenia na budowę, jednakże celem ustawodawcy nie jest wyłączenie ich spod regulacji prawa budowlanego w ogóle. Większość obiektów i robót wskazanych w art. 29, dla spełnienia warunku legalności ich wykonywania, podlega uproszczonej procedurze w postaci zgłoszenia zamiaru ich wykonywania, a określa to szczegółowo art. 30 ust. 1. Art. 29 Prawa budowlanego zawiera katalog obiektów i robót budowlanych w formie listy zamkniętej (wyliczenie enumeratywne), a więc wyłącznie wymienione obiekty i roboty nie wymagają pozwolenia na budowę. Jest to przepis zawierający wyjątki od zasady ogólnej i w stosunku do niego niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej.


  Szczegóły tutaj

 • Informacja dla mieszkańców Gminy Błażowa

  07 lipca 2015

   Informujemy, że mieszkańcy gminy Błażowa całorocznie, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00, mogą bez dodatkowej opłaty dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się przy ul. Myśliwskiej 9 w Błażowej, odpady problemowe typu: odpady wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, leki przeterminowane i opakowania po lekach, chemikalia, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

  Przewodniczący Rady Miejskiej Jurek Faraś  
  Burmistrz Błażowej Jerzy Kocój
   
                                                   
                                                                                

 • ZAWIADOMIENIE

  Burmistrz Błażowej zaprasza na
  ZEBRANIE OSIEDLOWE
  mieszkańców ulic: Konopnickiej, Kościuszki, Krasickiego, Krętej, Mickiewicza, Partyzantów, Polnej, Pułaskiego, Witosa, Rzecznej i Żeromskiego
  w dniu 10.07.2015r. (piątek)o godz. 20.00 
  w okolicy byłego sklepu GS przy ul. Pułaskiego

  z następującym porządkiem: sprawy różne.

 • Konkurs malarski

  Podkarpacka Akademia Rozwoju fundacja ogłasza 4. edycję konkursu malarskiego dla dzieci, młodzieży i studentów PODKARPACKIE KLIMATY


  Szczegóły tutaj

 • Informacja dla przedsiębiorców

  Uwaga przedsiębiorcy, pożyczki dla mikrofirm ze wsi i miast do 40 tys. mieszkańców.

  Szczegóły tutaj

Wszelkie prawa zastrzeżone · Gmina Błażowa · 2008