Imieniny obchodzą: Dominik, Wirgiliusz, Maksymilian
Czwartek, 27 Listopada 2014

ADRES URZĘDU MIEJSKIEGO

ul. Plac Jana Pawła II 1
36-030 Błażowa
Centrala: (0-17) 22 97 119
Fax: (0-17) 22 97 077
E-mail: blazowa@blazowa.itl.pl

o gminie

samorząd

Ochrona środowiska

Oświata i kultura

Turystyka i rekreacja

Intertele

Aktulaności

 • Postanowienie

  Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Błażowej wybranej w głosowaniu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

  Szczegóły postanowienia tutaj

 • Obwieszczenia

  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego.
  Szczegóły obwieszczenia tutaj

  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego
  Szczegóły obwieszczenia tutaj
 • I n f o r m a c j a

  W dniu 16.11.2014r. wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze rozpoczynają pracę w lokalach od godziny 6:00 - informacja dla mężów zaufania i dziennikarzy.

  Dla wyborców lokale czynne od godz. 7:00 do 21:00

 • OGŁOSZENIE

  Urząd Miejski w Błażowej przypomina mieszkańcom, którzy zalegają z opłatami za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, że termin płatności IV raty za rok 2014 upływa z dniem 31 października 2014 r.

  Równocześnie informujemy, że już wkrótce zostaną wysłane upomnienia oraz zostaną wszczęte czynności egzekucyjne w stosunku do mieszkańców, którzy zalegają z opłatami za śmieci.

  Podstawa prawna:

  Art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1399). „Właściciele nieruchomości (współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu) na których zamieszkują mieszkańcy są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ”.

 • Szkolenie agroturystyka

  Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” w ramach działań Wieloaspektowego Programu Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” organizuje szkolenia dla mieszkańców z zakresu działalności agroturystycznej.

  Szczegółowe informacje tutaj
Wszelkie prawa zastrzeżone · Gmina Błażowa · 2008